SUSTAV NAGRAĐIVANJA

CALIVITA KAO POSLOVNA MOGUĆNOST

Dodatna zarada – bez obveza, rizika i financijskih ulaganja!

Postavši članom CaliVite, otvaraju vam se dodatne mogućnosti zarade. Naglašavamo da se radi o mogućnosti bez obveza, bez rizika i bez potrebe za bilo kakvim financijskim ulaganjem. Povećavanjem broja ljudi koji koriste naše proizvode, ostvarujete mogućnost zarade u skladu s financijskim propisima Republike Hrvatske.

Preporukom do dodatne zarade
Preporuka je osnova naše promidžbe i vaša mogućnost dodatne zarade. Razmislite samo, koliko ste puta nekome preporučili određenu uslugu ili proizvod, te da li ste za to bili nagrađeni? Dijeleći pozitivna iskustva s drugima i upoznajući ih s proizvodima, automatski činimo svoje prve, ponekad i nesvjesne, promidžbene korake, koje CaliVita nagrađuje.

Prilika za samozaposlenje
Proizvodnja, promocija i distribucija dodataka prehrani  predstavlja dinamičnu razvojnu granu svjetskog gospodarstva s ukupnom godišnjom prodajom većom od 50 milijardi dolara i tendencijom daljnjeg rasta. Značaj poslovne mogućnosti CaliVita International tim je veća što današnje tržište rada sve više karakterizira problem nezaposlenosti, konstantna potreba za prilagođavanjem, učenjem i napredovanjem tijekom radnog vijeka.  Ova korisna i profitabilna djelatnost omogućuje zaposlenima i umirovljenicima dodatni izvor prihoda, te nezaposlenima ili studentima osnovni izvor prihoda. Istovremeno, visina zarade nije ograničena te ovisi isključivo o radu svakog pojedinca, strukturi i produktivnosti Mreže, odnosno o ispunjavanju zacrtanih ciljeva unutar marketinškog sistema CaliVita® International.

Naš poslovni uspjeh temelji se na preporukama naših kvalitetnih proizvoda. Svjesni smo da je reklama od usta do usta najbolja reklama, ali i reklama koju valja znati zaslužiti! Stoga, ne ustručavamo se reći – preporučite nas!
CALIVITA SUSTAV NAGRAĐIVANJA

CaliVita® International omogućuje svakome da bez rizika i financijskih ulaganja ostvari dodatni prihod u skladu s financijskim propisima Republike Hrvatske.

Prvom kupovinom dobivate svoj jedinstveni osobni članski broj, te proizvode kupujete uz minimalno 25% popusta, uz mogućnost ostvarivanja i drugih dodatnih popusta. Registrirajući na isti način druge, vi postajete njihov Sponzor. Više tako registriranih osoba čine vašu Grupu (Mrežu). Cilj Sponzora je imati što veću i produktivniju mrežu kako bi ostvario dodatnu zaradu. Produktivnost Mreže očituje se u  kupovini Grupe, tj. u bonusnim i komercijalnim bodovima koje nose naši proizvodi.  Temeljem ukupne kupovine, na mjesečnoj razini, sustav izračunava honorare koji se isplaćuju unutar Grupe, ovisno o tome koliko je tko unutar nje bio uspješan. Isplate se vrše na vaš žiro račun, s već podmirenim obavezama (porezi, prirezi, doprinosi). Važno je znati da vi niste primorani sami izračunavati honorare, voditi knjigovodstvo ili brinuti o bilo kakvoj drugoj papirologiji – sustav CaliVite sve to radi za vas! Također, dobro je znati da naš globalni sustav omogućuje kupovinu proizvoda i registraciju novih članova i u drugim državama u kojima djeluje CaliVita® International.

 

SISTEM NAGRAĐIVANJA CALIVITA® INTERNATIONAL

BODOVI
Kupovinom proizvoda  stječu se i bonusni i komercijalni bodovi. Njihov ukupni mjesečni zbir čini osnovu za izračun popusta i isplata u sistemu CaliVita International. Proizvodi nose određeni broj bonusnih bodova (BB) i komercijalnih bodova (KB) koji su iskazani na cjeniku. Osobni bonusni (OBB) i komercijalni bodovi (OKB) se ostvaruju kroz osobnu kupovinu, a grupni bonusni (GBB) i komercijalni bodovi (GKB) kupovinom grupe. Grupni bonusni bodovi (GBB) određuju razinu ostvarenja u sistemu (4-21%), a grupni komercijalni bodovi (GKB) su osnova za izračun isplate.

POPUSTI

 1. Članski popust
  Član Mreže CaliVita® International ostvaruje pravo kupnje proizvoda s popustom od 25% u odnosu na maloprodajnu cijenu.
 2. Elitni popust
  Član Mreže CaliVita® International ostvaruje elitni popust koji iznosi 10% od kupovine elitnih proizvoda iznad 400 OBB. Elitni proizvodi izraženi su na cjeniku, a elitni popust se izračunava mjesečno i izražen je kao iznos koji postaje dostupan za trošenje 15. dana u mjesecu za ostvarenje prethodnog mjeseca. Ovaj se iznos može iskoristiti u roku od 12 mjeseci od njegovog ostvarenja, nakon kojeg vremena postaje nevažeći.
 3. Popust na osobnu kupovinu
  Član Mreže CaliVita® International ima pravo na popust temeljen na osobnoj kupnji, u iznosu koji ovisi o sumi ostvarene razine i osobnih komercijalnih bodova. Ovaj popust izračunava se mjesečno i izražen je kao iznos koji postaje dostupan za trošenje 15. dana u mjesecu za ostvarenje prethodnog mjeseca. Ovaj se iznos može iskoristiti u roku od 12 mjeseci od njegovog ostvarenja nakon kojeg vremena postaje nevažeći.

Popusti_tablica.jpg

ISPLATE (42%)
Ukupan iznos isplata Članovima Mreže CaliVita® International izračunat u smislu Pravilnika marketinškog sistema, a na temelju raspodjele bonusnih i komercijalnih bodova može dostići 34%, dok ukupan iznos isplata po ispunjenju posebnih uvjeta Progresivnog sistema nagrađivanja na temelju komercijalnih bodova može dostići 42%.
Pri izračunavanju isplata na temelju bonusnih bodova uzimaju se u obzir bonusni bodovi (BB) i komercijalni bodovi (KB) – (vidi Pravilnik o poslovanju) i to na temelju sljedeće formule:
Isplata grupe = % ostvarene razine ostvarenja x zbroj GKB (bez osobnih komercijalnih bodova OKB koji su temelj izračuna popusta na osobnu kupovinu i ne ulaze u zbir grupnih komercijalnih bodova koji su osnova za izračun isplate (honorara).
Prema Pravilniku marketinškog sistema CaliVita® International, preduvjet za ostvarenje nominalne isplate je minimalna mjesečna kupnja čija se vrijednost mijenja ovisno o postignutoj razini.

Isplate_tablica.jpg

 

OSNOVNE (NOMINALNE) I MENADŽERSKE RAZINE

U CV Mreži nominalne razine kreću se od 4% do 21%, a menadžerske razine od Palma menadžera do Senatora.  Uvjet za razinu 21% je 95000 GBB, dok menadžerske razine određuje broj sponzoriranih 21%‑tnih linija i trajanje održavanja ostvarene razine, kao i vrijednost OGBB.
Postotke razina određuju GBB kako slijedi:

Osnovne razine

 • 4%    1000 – 2999 bodova
 • 7%    3000 – 8999 bodova
 • 10%    9000 – 17.999 bodova
 • 12%    18.000 – 34.999 bodova
 • 15%    35.000 – 62.999 bodova
 • 18%    63.000 – 94.999 bodova
 • 21%    više od 95.000 bodova

OsnovneRazine_tablica.jpg
Menadžerske razine

 • Palma menadžer
 • Dvostruka Palma menadžer
 • Trostruka Palma menadžer
 • Izvršni menadžer
 • Star menadžer
 • Srebrna Palma menadžer
 • Dvostruka Srebrna
 • Palma menadžer
 • Trostruka Srebrna
 • Palma menadžer
 • Srebrni Grupni menadžer
 • Srebrni Star menadžer
 • Zlatna Palma menadžer
 • Dvostruka Zlatna
 • Palma menadžer
 • Trostruka Zlatna
 • Palma menadžer
 • Direktor
 • Izvršni direktor
 • Senator

MenadzerskeRazine_tablica.jpg

DODATNO NAGRAĐIVANJE

PROGRESIVNI SISTEM

 1. Uvjeti za Progresivni sistem nagrađivanja mogu se ostvariti na razinama 12%, 15%, 18% i 21%. Članovi CaliVita® International ostvaruju pravo na isplatu Progresivnog bonusa ako u datom mjesecu ispune slijedeće osnovne uvjete:
  • Ostvarenje najmanje 12%‑tne razine
  • Najmanje 10%‑tno povećanje GBB u odnosu na prosjek GBB‑a u prethodna 3 mjeseca.
  • Ostvarenje najmanje 10%‑tne razine u prethodna 3 mjeseca.
 2. Iznos Progresivnog bonusa izračunava se kao povećanje nominalne isplate za postotak povećanja GBB-a, od najmanje 10% do najviše 50%,  u odnosu na prosjek GBB-a u prethodna tri mjeseca. Vrijednost Progresivnog bonusa iznosi maksimalno 500 USD.
 3. Član gubi pravo na Progresivni bonus ukoliko ne ostvari navedene uvjete.
  Član trajno gubi pravo na Progresivni bonus u slučaju da se kvalificirao za Menadžersku premiju.
 4. Član ponovno stječe pravo na isplatu Progresivnog bonusa u slučaju da ne ostvari pravo na Menadžersku premiju, te uz osnovne uvjete ostvari i slijedeći uvjet:
  • prosjek ostvarenja Člana u tromjesečju koje se uzima u obzir za isplatu Progresivnog bonusa mora biti minimalno 10% veći od prosjeka posljednjeg tromjesječja u kojem je ostvarena Progresivna isplata (Zadnji prosjek ostvarenja je prosjek GBB u zadnjem mjesecu u kojem je isplaćen Progresivni bonus, te u dva mjeseca koja su mu prethodila) i
  • Najmanje 10%‑tno povećanje GBB u odnosu na prosjek GBB-a u prethodna 3 mjeseca.

MENADŽERSKA PREMIJA 
(5% ali najmanje 500 USD)

 • Uvjeti za stjecanje prava na 5%‑tnu Menadžersku premiju:
  • Stjecanje menadžerskog statusa, izravno sponzorirana 21%‑tna linija i ostvarenje 47 500 OGBB
  • ili više izravno sponzoriranih 21%‑tnih linija.
 • Vrijednost Menadžerske premije:
  • 5 % od izravno sponzorirane 21%‑tne linije, ili minimalna garancija, i
  • 5% na temelju OGBB.

MINIMALNA GARANCIJA 
Ukoliko izravno sponzorirani Član Palma menadžera ostvari pravo na isplatu za Palma menadžera, tada umjesto Menadžerske premije ostvaruje pravo na minimalnu garanciju.
Iznos minimalne garancije je 5% od nominalne razine ostvarenja.

BONUS ZA TROSTRUKU LINIJU
Članovi CV Mreže koji su ostvarili razine 7%, 10%, 12%, 15%, 18% ili 21% imaju pravo na isplatu Bonusa za trostruku liniju ukoliko su svoju razinu ostvarili s najmanje tri izravno sponzorirana Člana, prema tablici.
Član koji ostvari Menadžersku premiju nema pravo na isplatu Bonusa za trostruku liniju, ali ako izgubi pravo na Menadžersku premiju, ponovno ostvaruje pravo na Bonus za trostruku liniju, tri mjeseca nakon gubitka prava na Menadžersku premiju.

TripleLineBonus_tablica.gifIZVRŠNA PREMIJA 
CaliVita® International isplaćuje 1%‑tnu izvršnu premiju Članu čiji broj osobnih grupnih bonusnih bodova (OGBB) dostigne ili prijeđe 140000.
CaliVita® International isplaćuje 2%‑tnu izvršnu premiju Članu čiji broj osobnih grupnih bonusnih bodova (OGBB) dostigne ili prijeđe 190000.

BONUS STABILNOSTI
Članovi koji su ostvarili razinu najmanje 21% imaju pravo na Bonus stabilnosti, prema tablici.
Bonus stabilnosti sastoji se od dva dijela: Direktnog Bonusa stabilnosti i Indirektnog Bonusa stabilnosti.

BonusStabilnosti_tablica.gif

 1. Direktni Bonus stabilnosti: iznos je određen kvalifikacijom izravno sponzoriranog člana (na temelju grafičkog prikaza)
 2. Indirektni Bonus stabilnosti: 50% iznosa razlike najviše ostvarene razine u grupi izravno sponzoriranog člana – na temelju grafičkog prikaza, i Direktnog Bonusa stabilnosti.

JEDNOKRATNE NAGRADE 
Članu koji ostvari menadžersku razinu biti će isplaćena jednokratna nagrada (prema tablici).

JednokratneNgrade_tablica.jpg

Srebrna premija
Postizanjem nivoa Srebrna Palma menadžera (SPM), odnosno Dvostruka Srebrna Palma menadžera (DSPM) ili viših nivoa Član stječe pravo na Srebrnu odnosno Dvostruku srebrnu premiju. Pravo na Srebrnu premiju u iznosu od 1% od svih neizravno sponzoriranih 21% grupa (linija), osim grupa (linija) članova koji su dostigli razinu Srebrne palme menadžera ili višu i nalaze se ispod dotičnog Srebrnog palma menadžera.

Dvostruka srebrna premija
Dvostruku Srebrnu premiju Tvrtka isplaćuje jednom godišnje, nakon završetka date članske godine. Dvostruka Srebrna premija izračunava se kao 0,25% od godišnje grupne razine svih članova koji su postigli razinu DSPM, a tih se 0,25% u ukupnom iznosu proporcionalno raspodjeljuje svakom članu koji ima pravo na isplatu Dvostruke Srebrne premije. Pravo na isplatu za pojedinog člana izračunava se samo prema mjesecima članske godine u kojima je Član ostvario uvjete za ovo pravo.

Zlatna premija
Postizanjem nivoa Zlatna Palma menadžera (GPM) ili viših nivoa, Član osim Srebrne premije stječe pravo i na Zlatnu premiju koju Tvrtka isplaćuje jednom godišnje, nakon završetka date članske godine. Zlatna premija izračunava se kao 0,25% od godišnje grupne razine svih članova koji su postigli razinu GPM, a tih se 0,25% u ukupnom iznosu proporcionalno raspodjeljuje svakom Članu koji ima pravo na isplatu Zlatne premije. Pravo na isplatu za pojedinog Člana izračunava se samo prema mjesecima članske godine u kojima je Član ostvario uvjete za ovo pravo.

 

Farmington.jpg
Središnjica CaliVita® International, Farmington SAD
Karta.jpg
Globalni sistem omogućuje razvoj mreže i poslovanja u svim zemljama u kojima djeluje CaliVita.

Preuzmi u PDF